PRIMARIA 3

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Alejandra

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Lingua Estranxeira Inglés

Inglés Primaria 2021-22 :

Matemáticas

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Lingua Galega e Literatura

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Lingua Castelá e Literatura

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Educación Física

PHYSICAL EDUCATION- PRIMARY:

Educación Artística Plástica

ED. ARTÍSTICA:

Educación Artística Música

MÚSICA ED. PRIMARIA - 2021-22:

Ciencias Sociais

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021:

Ciencias da Natureza

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021: