PRIMARIA 3

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas

Docentes deste curso

Alejandra

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza