SOMOS PLURILINGÜES

2007/2008

Xa no curso 2007/2008 presentamos o  proxecto do Programa de Anticipación da Primeira Lingua Estranxeira, INGLÉS, no segundo ciclo de Educación Infantil. Dende entón vense desenvolvendo o citado programa de xeito que, na actualidade, os tres cursos  desta etapa teñen dúas sesións semanais de Lingua Estranxeira.

2014/2015

No curso 2014/2015 o CPR Hermanos Quiroga puxo en marcha as seccións bilingües en Primaria. Dende ese curso somos Centro Plurilingüe, e pasamos a formar parte así da Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

A implantación deste programa fíxose de xeito gradual (actualmente xa está en marcha en todos os cursos de Educación Primaria, nas materias de Arts e Physical Education) e afectará de maneira progresiva ao resto do alumnado nos cursos da ESO.

COMPROMETIDOS

Derivado do noso compromiso de ofrecerlles aos nosos estudantes as mellores oportunidades de aprendizaxe posibles, profesores de lingua inglesa imparten semanalmente divertidas clases, nas que o alumnado de primaria practica a destreza oral e reforza as súas competencias de cara ao programa plurilingüe.

Plan plurilingüe do CPR HERMANOS QUIROGA

Materias plan plurilingüe:

  • 1.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (2 sesións semanais).
  • 2.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (2 sesións semanais).
  • 3.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (3 sesións semanais).
  • 4.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (3 sesións semanais), Conversación (1 sesión semanal).
  • 5.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (3 sesións semanais), Conversación (1 sesión semanal).
  • 6.º E. Primaria: Physical Education (2 sesións semanais) e Arts (1 sesión semanal), Inglés (3 sesións semanais), Conversación (1 sesión semanal).