PRIMARIA 2

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Cristina A.

Yolanda

Dori

David

Nieves

Inés

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA VALORES 2ºEP:

Relixión Católica

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIXIÓN 2ºEP:

Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés

Inglés Primaria 2021-22 :

Matemáticas

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22 (2):

Lingua Galega e Literatura

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22 (2):

Lingua Castelá e Literatura

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22 (2):

Educación Física

PHYSICAL EDUCATION- PRIMARY:

Educación Artística Plástica

ED. ARTÍSTICA:

Educación Artística Música

MÚSICA ED. PRIMARIA - 2021-22:

Ciencias Sociais

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22 (2):

Ciencias da Natureza

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22 (2):