PRIMARIA 1

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Cristina T.

Cristina A.

Yolanda

Dori

David

Nieves

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA VALORES 1ºEP:

Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIXIÓN 1ºEP:

Lingua Estranxeira Inglés

Inglés Primaria 2021-22 :

Matemáticas

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 1ºEP:

Lingua Galega e Literatura

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA 1ºEP:

Lingua Castelá e Literatura

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ 1ºEP:

Educación Física

PHYSICAL EDUCATION- PRIMARY:

Educación Artística Plástica

ED. ARTÍSTICA:

Educación Artística Música

MÚSICA ED. PRIMARIA - 2021-22:

Ciencias Sociais

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS SOCIAIS 1ºEP:

Ciencias da Natureza

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS DA NATUREZA 1ºEP: