PRIMARIA 1

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Relixión Católica
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas

Docentes deste curso

Cristina T.

Cristina A.

Yolanda

Dori

David

Nieves

Documentación del curso