ESO 2

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Oratoria
Relixión Católica
Tecnoloxía
Música
Educación Física
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Castelá e Literatura
Física e Química
Xeografía e Historia
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Docentes deste curso

Loli

Nieves

Inés

Isabel

Fernando

Miguel

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Oratoria

Anexo Programación Oratoria 2ºESO:

Relixión Católica
Tecnoloxía

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA DE 2º ESO CURSO 2021-22:

Música

Anexo adapt prg 2 ESO MÚSICA - 2021-22:

Educación Física

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO CURSO 2021:

Lingua Galega e Literatura

Anexo programación Lingua Galega:

Lingua Estranxeira Francés

Anexo adaptación Francés 2021-22:

Lingua Estranxeira Inglés

Anexo adaptación Inglés 2021-22:

Lingua Castelá e Literatura

MOD.PROGR.CASTELLANO (1):

Física e Química

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2 º ESO FISICA -QUÍMICA CURSO 2021-2022:

Xeografía e Historia

Anexo Programa Adaptación Historia 2021-22:

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

ANEXO PROG MATEM 2º ESO: