ESO 2

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Oratoria
Relixión Católica
Tecnoloxía
Música
Educación Física

Docentes deste curso

Loli

Nieves

Inés

Isabel

Fernando

Miguel

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Oratoria
Relixión Católica
Tecnoloxía
Música
Educación Física
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Castelá e Literatura
Física e Química
Xeografía e Historia
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas