Información Xeral

Fai clic en cada cadro para ver á resposta a túa dúbida

No CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga impártense as seguintes ensinanzas:

  • Educación Infantil
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Xornada partida, de luns a venres, de 9:30 a 13:00 horas e de 15:30 a 18:00 horas.

*Meses de setembro e xuño: xornada continua, de 9:30 a 14:30 horas.

Si, o noso uniforme consta de pantalón ou saia azul escuro, polo azul celeste e xersei azul escuro de pico. Calcetíns/medias azul escuro. O calzado do uniforme deberá ser azul escuro ou negro. O chándal será o regulamentario do centro e os tenis deberán ser brancos.

Os alumnos e alumnas do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga deberán estar en posesión obrigatoriamente de:
· E. Infantil: chándal, mandilón e uniforme regulamentarios. Pantalón deportivo curto (optativo).

· E. Primaria: uniforme e chándal regulamentarios, pantalón deportivo curto (optativo).

· E. Secundaria: uniforme e chándal regulamentarios, pantalón deportivo curto (optativo).

A apertura das portas realizarase sempre ás 9:15 da mañá. As entradas de acceso ao colexio son peonís: entrada pola pista de arriba ou entrada pola Carballeira. Polo ben de todos débese evitar entrar pola porta de autobuses e vehículos.

Os pais/nais dispoñen dunha área para aparcar na zona da pista de arriba. Solicítase que os coches queden ben aparcados na zona habilitada e eviten obstaculizar o tráfico para que o transporte escolar poida acceder ao recinto.

Os peóns deben ser precavidos e responsables no momento de entradas e saídas. Non se pode obstaculizar, baixo ningún concepto, a porta de entrada de vehículos.

Os pais e nais estarán informados da evolución académica dos seus fillos/as a través dos boletíns trimestrais. Ademais, nos cursos de Educación Secundaria, enviarase unha avaliación orientadora nos meses de outubro e febreiro.

As familias estarán informadas tamén a través da plataforma ABALAR MÓBIL.

Actividades complementarias

Ao longo de curso, dentro do horario lectivo, os alumnos/as poderán participar nunha ampla serie de actividades que complementarán a súa formación integral: visitas, saídas culturais, charlas, audicións musicais, exposicións, obras teatrais, obradoiros, excursións etc.

A principio de curso o Centro ofrecerá aos alumnos/as a oferta de actividades formativas e deportivas, que se desenvolverán polas tardes a partir das 18:00 horas.

O Centro dispón dun orientador que se encargará de axudar os alumnos/as con problemas actitudinais ou de aprendizaxe, tamén se centrará na mellora do seu rendemento escolar a través de técnicas de estudo e para orientar o futuro académico e profesional dos que rematan os seus estudos.

Segundo a Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación establécense gardas do profesorado para custodiar o alumnado que utiliza o transporte no período de tempo que transcorre dende a chegada do alumnado transportado e o inicio da actividade lectiva e dende que remata a actividade escolar ata a saída do transporte escolar.

As titorías terán lugar habitualmente polas tardes, no horario que os titores lles faciliten ás familias. Non obstante, tamén se poderá recibir en horario matinal por motivos de conciliación familiar. Estas concertaranse sempre a través dos titores e das titoras. A comezo de curso celebrarase unha reunión informativa con todos os pais e nais do noso alumnado.

A Dirección e a Secretaría do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga atenderán o público en xeral no seguinte horario:

·       Mañás: de 9:30 a 11:00 horas.

·       Tardes: martes, mércores e xoves de 16:20 a 18:00 horas.

¿Tes algunha pregunta máis?

Ponte en contacto connosco

Información de contacto

Colegio Hermanos Quiroga Rodríguez S.L.

Dirección: C/ Antonio Palacios, S/N – 36400 O Porriño

Teléfono: 986 33 06 89

Fax: +34 986 33 06 89

Atópanos na rúa Antonio Palacios
Teléfono 986 33 06 89