Información Xeral

Fai clic en cada cadro para ver á resposta a túa dúbida

No CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga impártense as seguintes ensinanzas:

  • Educación Infantil
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Xornada única, de luns a venres, de 9:00 a 14:30 horas.

Os martes de 16:30 a 18:10 horas para a ESO.

Actividades extraescolares a partir das 16:00.


Si, o noso uniforme consta de pantalón ou saia azul escuro, polo azul celeste e xersei azul escuro de pico. Calcetíns/medias azul escuro. O calzado do uniforme deberá ser azul escuro ou negro. O chándal será o regulamentario do centro e os tenis deberán ser brancos.

Os alumnos e alumnas do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga deberán estar en posesión obrigatoriamente de:
· E. Infantil: chándal, mandilón e uniforme regulamentarios. Pantalón deportivo curto (optativo).

· E. Primaria: uniforme e chándal regulamentarios, pantalón deportivo curto (optativo).

· E. Secundaria: uniforme e chándal regulamentarios, pantalón deportivo curto (optativo).

A apertura das portas realizarase sempre ás 8:50 da mañá. As entradas de acceso ao colexio son peonís: entrada pola pista de arriba ou entrada pola porta principal. Polo ben de todos débese evitar entrar pola porta de autobuses e vehículos.

Os pais/nais dispoñen dunha área para aparcar na zona da pista de arriba. Solicítase que os coches queden ben aparcados na zona habilitada e eviten obstaculizar o tráfico para que o transporte escolar poida acceder ao recinto.

Os peóns deben ser precavidos e responsables no momento de entradas e saídas. Non se pode obstaculizar, baixo ningún concepto, a porta de entrada de vehículos.

Os pais e nais estarán informados da evolución académica dos seus fillos/as a través dos boletíns trimestrais. Ademais, nos cursos de Educación Secundaria, enviarase unha avaliación orientadora nos meses de outubro e febreiro.

As familias estarán informadas tamén a través da plataforma ABALAR MÓBIL.

Actividades complementarias

Ao longo de curso, dentro do horario lectivo, os alumnos/as poderán participar nunha ampla serie de actividades que complementarán a súa formación integral: visitas, saídas culturais, charlas, audicións musicais, exposicións, obras teatrais, obradoiros, excursións etc.

A principio de curso o Centro ofrecerá aos alumnos/as a oferta de actividades formativas e deportivas, que se desenvolverán polas tardes de 16:00 a 18:00 horas.

O Centro dispón dun orientador que se encargará de axudar os alumnos/as con problemas actitudinais ou de aprendizaxe, tamén se centrará na mellora do seu rendemento escolar a través de técnicas de estudo e para orientar o futuro académico e profesional dos que rematan os seus estudos.

Segundo a Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación establécense gardas do profesorado para custodiar o alumnado que utiliza o transporte no período de tempo que transcorre dende a chegada do alumnado transportado e o inicio da actividade lectiva e dende que remata a actividade escolar ata a saída do transporte escolar.

As titorías terán lugar no horario que os titores lles faciliten ás familias. Estas concertaranse sempre a través dos titores e das titoras. A comezo de curso celebrarase unha reunión informativa con todos os pais e nais do noso alumnado.

A Dirección e a Secretaría do CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga atenderán o público en xeral no seguinte horario:

·       Mañás: de 9:30 a 12:30 horas.

·       Tardes: martes, mércores e xoves de 16:20 a 18:00 horas.

¿Tes algunha pregunta máis?

Ponte en contacto connosco

Información de contacto

Colegio Hermanos Quiroga Rodríguez S.L.

Dirección: C/ Antonio Palacios, S/N – 36400 O Porriño

Teléfono: 986 33 06 89

Fax: +34 986 33 06 89