ESO 4

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Educación Física
Cultura Clásica
Bioloxía e Xeología
Xeografía e Historia
Relixión Católica

Docentes deste curso

Isabel

Fernando

Miguel

Pilar

Arantxa

Javier

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Educación Física
Cultura Clásica
Bioloxía e Xeología
Xeografía e Historia
Relixión Católica
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Castelá e Literatura
Física e Química