ESO 1

Materias deste curso

Tecnoloxía
Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Plástica, Visual e Audiovisual
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas
Lingua Estranxeira Francés

Docentes deste curso

Loli

Nieves

Isabel

Fernando

Miguel

Pilar

Documentación del curso

Tecnoloxía
Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Plástica, Visual e Audiovisual
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeología