ESO 1

Materias deste curso

Tecnoloxía
Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Plástica, Visual e Audiovisual
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeología

Docentes deste curso

Loli

Nieves

Isabel

Fernando

Miguel

Pilar

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Tecnoloxía
Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Plástica, Visual e Audiovisual

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGR. 1º ESO PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL CURSO 2021-2022:

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

ANEXO PROG MATEM 1º ESO:

Lingua Estranxeira Francés

Anexo adaptación Francés 2021-22:

Lingua Estranxeira Inglés

Anexo adaptación Inglés 2021-22:

Lingua Galega e Literatura

Anexo programación Lingua Galega:

Lingua Castelá e Literatura

MOD.PROGR.CASTELLANO (1):

Educación Física

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º ESO CURSO 2021:

Xeografía e Historia

Anexo Programa Adaptación Historia 2021-22:

Bioloxía e Xeología

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1 º ESO BIOLOXÍA -XEOLOXÍA CURSO 2021-2022: