PRIMARIA 5

Materias deste curso

Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Plástica
Educación Artística Música
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Inés

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Relixión Católica

Anexo adapt prg 5 EP religión - 2021-22:

Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés

Inglés Primaria 2021-22 :

Matemáticas

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA 2021-22_MATEMATICAS_5º:

Lingua Galega e Literatura

Anexo adapt prg 5 EP lingua galega - 2021-22:

Lingua Castelá e Literatura

ANEXO PROGRAMACIÓN LENGUA 5º:

Educación Física

PHYSICAL EDUCATION- PRIMARY:

Educación Artística Plástica

ED. ARTÍSTICA:

Educación Artística Música

MÚSICA ED. PRIMARIA - 2021-22:

Ciencias Sociais

C SOCIAIS 5º:

Ciencias da Natureza

C DA NATUREZA 5º: