PRIMARIA 4

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Música
Educación Artística Plástica
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Inés

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos

4º PRIMARIA:

Relixión Católica

4º PRIMARIA:

Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés

Inglés Primaria 2021-22 :

Matemáticas

4º PRIMARIA:

Lingua Galega e Literatura

4º PRIMARIA:

Lingua Castelá e Literatura

4º PRIMARIA:

Educación Física

PHYSICAL EDUCATION- PRIMARY:

Educación Artística Música

MÚSICA ED. PRIMARIA - 2021-22:

Educación Artística Plástica

ED. ARTÍSTICA:

Ciencias Sociais

4º PRIMARIA:

Ciencias da Natureza

4º PRIMARIA: