PRIMARIA 4

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Música
Educación Artística Plástica
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza

Docentes deste curso

Alejandra

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Atópanos na rúa Antonio Palacios
Teléfono 986 33 06 89