PRIMARIA 4

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas

Docentes deste curso

Yolanda

Tania

Dori

David

Nieves

Inés

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Lingua Estranxeira Inglés
Matemáticas
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Educación Física
Educación Artística Música
Educación Artística Plástica
Ciencias Sociais
Ciencias da Natureza