ESO 3

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Música
Plástica, Visual e Audiovisual
Educación Física
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Castelá e Literatura
Física e Química
Bioloxía e Xeología
Xeografía e Historia
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Docentes deste curso

Inés

Isabel

Fernando

Miguel

Pilar

Arantxa

Libros deste curso

Semella que non hai libros

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica

Anexo Programación Relixión 3ºESO:

Música

Anexo adapt prg 3 ESO MÚSICA - 2021-22:

Plástica, Visual e Audiovisual

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROG. PLÁSTICA DE 3º ESO CURSO 2021-22:

Educación Física

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3ºESO CURSO 2021:

Lingua Galega e Literatura

Anexo programación Lingua Galega:

Lingua Estranxeira Francés

Anexo adaptación Francés 2021-22:

Lingua Estranxeira Inglés

Anexo adaptación Inglés 2021-22:

Lingua Castelá e Literatura

MOD.PROGR.CASTELLANO (1):

Física e Química

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 3º ESO CURSO 2021-22:

Bioloxía e Xeología

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3 º ESO BIOLOXÍA -XEOLOXÍA CURSO 2021-2022:

Xeografía e Historia

MOD.PROGR.SOCIAIS:

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

ANEXO DE ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º ESO CURSO 2021-22: