ESO 3

Materias deste curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Música
Plástica, Visual e Audiovisual
Educación Física
Lingua Galega e Literatura

Docentes deste curso

Inés

Isabel

Fernando

Miguel

Pilar

Arantxa

Documentación del curso

Valores Sociais e Cívicos
Relixión Católica
Música
Plástica, Visual e Audiovisual
Educación Física
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira Francés
Lingua Estranxeira Inglés
Lingua Castelá e Literatura
Física e Química
Bioloxía e Xeología
Xeografía e Historia
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas