Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

Ofrece un tratamento integral das matemáticas na ESO e o bacharelato, cuxas principais acenos de identidade son:O rigor científico necesario está presente sempre pero adaptado ao nivel e aos obxectivos de cada materia. Isto reflíctese no tratamento das dúas opcións de bacharelato. Búscase favorecer e promover a aprendizaxe autónoma. Para iso, en todos os temas […]