O teu horario DE CLASES ON-LINE

Horario 4º ESO

LUNS

MATERIA
CURSO
VIDEOCLASE

1H LUN

Matemáticas
09:45
10:15
Horario 4º ESO

2H LUN

Lingua extranxeira Francés
10:45
11:15
Horario 4º ESO

3H LUN

Bioloxía e xeoloxía
11:30
12:00
Horario 4º ESO

4H LUN

Ciencias sociais
12:30
13:00
Horario 4º ESO

5H LUN

Lingua Castelá e literatura
15:45
16:15
Horario 4º ESO

6H LUN

Lingua Galega e literatura
16:30
17:00
Horario 4º ESO

7H LUN

Cultura clásica
17:15
17:45
Horario 4º ESO