O teu horario DE CLASES ON-LINE

Horario 3º ESO

LUNS

MATERIA
CURSO
VIDEOCLASE

1H LUN

Lingua Galega e literatura
09:45
10:15
Horario 3º ESO

2H LUN

Matemáticas
10:45
11:15
Horario 3º ESO

3H LUN

Ciencias sociais
11:30
12:00
Horario 3º ESO

4H LUN

Lingua extranxeira Inglés
12:30
12:30
Horario 3º ESO

5H LUN

Plástica
15:45
16:15
Horario 3º ESO

6H LUN

Música
16:30
17:00
Horario 3º ESO

7H LUN

Relixión
17:15
17:45
Horario 3º ESO