O teu horario DE CLASES ON-LINE

Horario 2º ESO

LUNS

MATERIA
CURSO
VIDEOCLASE

1H LUN

Física e química
09:45
10:15
Horario 2º ESO

2H LUN

Matemáticas
10:45
11:15
Horario 2º ESO

3H LUN

Lingua extranxeira Inglés
11:30
12:00
Horario 2º ESO

4H LUN

Lingua Galega e literatura
12:30
13:00
Horario 2º ESO

5H LUN

Música
15:45
16:15
Horario 2º ESO

6H LUN

Relixión
16:30
17:00
Horario 2º ESO

7H LUN

Titoría
17:15
17:45
Horario 2º ESO