O teu horario DE CLASES ON-LINE

Horario 1º ESO

LUNS

MATERIA
CURSO
VIDEOCLASE

1H LUN

Lingua Castelá e literatura
09:45
10:15
Horario 1º ESO

2H LUN

Bioloxía e xeoloxía
10:45
11:15
Horario 1º ESO

3H LUN

Matemáticas
11:30
12:00
Horario 1º ESO

4H LUN

Plástica
12:30
13:00
Horario 1º ESO

5H LUN

Ciencias sociais
15:45
16:15
Horario 1º ESO

6H LUN

Lingua extranxeira Inglés
16:30
17:00
Horario 1º ESO

7H LUN

Relixión
17:15
17:45
Horario 1º ESO