MATRÍCULA CURSO 2021/2022

PRAZOS

 • 1 ao 22 de marzo. Presentación da solicitude de admisión (Anexo II, Anexo A),
  26 de abril. Publicación das listaxes provisionais.
 • 3 días hábiles a partir do seguinte á publicación. Prazo de reclamación das listaxes provisionais.
 • 18 de maio. Publicación das listaxes definitivas.
 • 20 ao 30 de xuño. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria. Impreso aquí.

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

 • Impresos :
  Anexo II (pódese entregar na secretaría do centro ou a través da aplicación de xestión do proceso “admision alumnado“.
 • Anexo A
 • Fotocopia das follas do libro de familia onde figura o alumno e os pais.
 • Copia do DNI dos proxenitores e do neno no caso de telo.
 • Certificado de matrícula que poña o nivel estudiado no curso académico 2020/2021, agás os nenos de 3 anos.
 • No caso de separación/divorcio, fotocopia da sentenza que adxudica a tutela.
 • 2 fotos tamaño carné.
 • Copia da tarxeta sanitaria do alumno/a.
 • Certificado de familia numerosa
 • No caso de familia monoparental, certificado acreditativo da Consellería de Familia.
 • Cartilla de vacinación (3 anos).
 • Informe de empadroamento da unidade familiar.

 

LEXISLACIÓN