Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2023 / 2024

Código do centro: 36006973

Denominación do centro: CPR. “Hermanos Quiroga”

Enderezo: C/ Antonio Palacios S/N

Concello: O Porriño

Provincia: Pontevedra

Correo Electrónico: cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.es

Teléfono: 986330689

Fax: 986330689

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Grafomotricidad

Grafomotricidad 1(iniciación)/ Más que trazos – Anaya

Grafomotricidad 2 (iniciación)/ Más que trazos – Anaya

9788491890430

9788491890447

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and friends 1 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829250

Inglesa

Linguaxes

Comunicación e Representación.

Matematiticas activas 3 anos / Varios / SM

9788498546484

Galego

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 1 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 2 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

 

9788426371461

9788426371454

Castelá

Lingua estranxeira – Inglés

Amanda and Friends 2 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829274

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matemáticas activas 4 anos / Varios / SM

9788498546491

Galega

Grafomotricidad

Máis  que Trazos Grafomotricidad 3 / Xerais

Máis  que Trazos Grafomotricidad 4 / Xerais

9788491215189

9788491215196

Galega

Galega

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 3 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 4 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 5 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

9788426371478

9788426371485

9788426371492

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and Friends 3 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829700

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matematiticas activas 5 anos/ Varios / SM

9788498546507

Galega

Grafomotricidad

Grafomotricidad 3 – Edelvives

9788488681997

Galega

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1 / Anaya / 2022

9788469895122

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 1 / Anaya / 2022

9788469896501

Galega

Lingua Castelá

Lengua 1 + Leo bien / Anaya/ 2022

9788414317266

Castelá

Lingua Galega

Lingua 1 – O libro feliz 1 / Anaya / 2022

9788469881064

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR 1! Student’s pack / Richmond

9788466836531

Inglesa

Matemáticas

Revuela 1 primaria / SM / 2022

9788498560923

Castelá

Música

Sol Musical 1 /  Música e Danza / Galinova

9788497372602

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR 1! / Activity pack / Richmond

9788466836616

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 1. Pupil Book

9788414313152

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 2º / Anaya / 2022

9788469895160

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 2º / Anaya / 2022

9788414317259

Galega

Lingua Castelá

Lengua 2 –  Leo y comprendo / Anaya/ 2022

9788414317280

Castelá

Lingua Galega

Lingua 2º  / O libro feroz / Anaya / 2022

9788469881088

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR 2! Student´s pack / Richmond

9788466836548

Inglesa

Matemáticas

Revuela 2 primaria / SM / 2023

9788498562057

Castelá

Música

Sol Musical 2 /  Música e Danza / Galinova

9788497372619

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR 2! Activity Book pack / Richmond

9788466836623

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 2. Pupil Book / Anaya

9788414313190

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 3° / Edelvives/ 2022

9788490464205

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 3° / Edelvives / 2022

9788490466049

Galega

Lingua Castelá

Lengua 3 –  OPERACIÓN MUNDO / Anaya/ 2022

9788469899151

Castelá

Lingua Galega

Lingua 3 – PROXECTO TECELINGUA / XERAIS/ 2022

 

9788411100205

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR! 3 Student’s Book / Richmond / Santillana

9788466836555

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 3- REVUELA / SM / 2022

9788419098153

Castelá

Música

Sol. Música 3 /  Galinova /

9788497372626

Galega

Plástica

Arts and Crafts 3 / Anaya / 2022

9788414313237

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR! 3 Activity / Richmond / Santillana

9788466836630

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

C. Naturais Fan Fest / Edelvives

9788490465912

Galega

Ciencias Sociais

C. Sociais Fan Fest / Edelvives

9788490466063

Galega

Lingua Castelá

Lengua 4º   / Anaya

9788414319291

Castelá

Lingua Galega

Lingua 4º Tecelingua / Xerais

9788411101851

Galega

Matemáticas

Matemáticas 4º / SM

9788498562095

Castelá

Música e Danza

Sol Musical 4 / Galinova

9788497372633

Galega

Plástica

Plástica 4º Arts and Crafts 4 / Anaya

9788466836647

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

Go Far! 4 Activity  pack / Richmond/ Santillana

9788466826785

Inglesa

Libro Lingua Estranxeira

Go Far! 4 Student´s  pack / Richmond/ Santillana

9788466836562

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 5/ FANFEST / Edelvives / 2022

9788490465943

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais  5/ FANFEST / Edelvives / 2022

9788490466094

Galega

Lingua Castelá

Lengua 5  – OPERACIÓN MUNDO / Anaya / 2022

9788414301920

Castelá

Lingua Galega

Lingua 5 – PROXECTO  TECELINGUA / Xerais / 2022

9788411100243

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR! 5 Student’s Book / Richmond / Santillana

9788466836579

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 5 –  REVUELA / SM /2022

9788419098160

Castelá

Música

Sol.Música 5 / Galinova /

9788497372640

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR! 5 Activity / Richmond / Santillana

9788466836654

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts / Anaya

9788414313275

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Cencias da Naturaza 6º / Fanfest/ Edelvives

9788490465967

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias  Sociais 6º / Fanfest / Edelvives

9788490466117

Galega

Lingua Castelá

Lengua  Operación Mundo / Anaya

9788414321836

Castelá

Lingua Galega

Lingua 6º Tecelingua / Xerais

9788411101912

Galega

Matemáticas

Matemáticas Revuela /SM / 2023

9788498562156

Castelá

Música

Sol Musical 6 / Galinova

9788497372657

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

Go Far! 6 Activity / Richmond

9788466831376

Inglesa

Libro Lingua Estranxeira

Go Far! 6 Student´s Book 7/ Richmond

9788466836586

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts – Anaya

9788469857908

Inglesa

Plástica

Valores Éticos y Cívicos / SM

9788413925691

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía / REVOA / Varios / SM

9788498548976

Galega

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives

9788468273266

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2022

9788421874134

Castelá

Lingua e literatura Galega

Lingua Galega e literatura / Varios / Anaya / 2022

9788414305126

Galega

Lingua Extranxeira

NOW YOU! 1 STUDENT’S PACK / Richmond / 2020

9788466830942

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas REVUELA / Varios / SM / 2022

9788413928494

Castelá

Francés

ADOMANIA LIVRE DE L´ÉLÉVE / Varios / SM / 2022

9788413926254

Francesa

Relixión

EDEN  / SM / 2022

9788411201131

Castelá

Caderno Lingua Estranxeira

NOW YOU! 1 WORKBOOK PACK / Richmond / 2020

9788466825658

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

ADOMANIA Cahier d´activités / Varios / SM / 2019

9788491824992

Francesa

Ed.Plástica, Visual e Audio visual

Ed. Plástica, Visual e Audiovisual / REVUELA / SM

9788413928524

Galega

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Física e Química

Física y Química  / Varios / SM / 2023

9788498561401

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives / 2023

9788468287935

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2023

9788421874141

Castelá

Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura / Varios / Anaya / 2023

9788414324790

Galega

Lingua Extranxeira

Now You! 2 Student´s Pack / Varios / Richmond / 2020

9788466827188

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas- Revuela / Varios / SM / 2023

9788498562187

Castelá

Francés

Adomania Livre de L´éléve / Varios / 2023

9788419102119

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

Now You! 2 Workbook Pack / Varios / Richmond / 2020

9788466826686

Castelá

Caderno Lingua Francesa

Adomania cahier d´activités / Varios / 2019

9788491825012

Francesa

Música

Proxecto Século XXI / Varios / Galinova

9788497371902

Galega

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía / REVOA / SM

9788498548945

Galega

Física e Química

Física y Química / REVUELA / Varios / SM / 2022

9788411207584

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives

9788468285078

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L. Castellana y Literatura. 3 / Varios / Casals

9788421874165

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. / Varios / Anaya / 2022

9788414305164

Galega

Lingua Extranxeira

NOW YOU! 3 STUDENT’S PACK / Richmond / 2020

9788466826648

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas / REVUELA / Varios / SM / 2022

9788413928500

Castelá

Música

Música 3º  – Segundo ciclo ESO/ Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371551

Galega

Francés

ADOMANIA LIVRE DE L´ÉLÉVE / Varios / SM / 2022

9788413926261

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

NOW YOU! 3 WORKBOOK PACK / Richmond / 2020

9788466828550

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

ADOMANIA Cahier d´activités / Varios / SM / 2019

9788491825036

Francesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía / Varios / SM / 2023

9788419101662

Galega

Física e Química

Física y Química / Varios / SM / 2023

9788498561487

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives / 2023

9788468295190

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L.Castelá y Literat. 4º / Varios / Casals / 2023

9788421874189

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. 4º / Varios / Anaya

9788414324837

Galega

Lingua Extranxeira

Now You! 4 Student´s Pack / Varios / Richmond / 2020

9788466826433

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas Ciencias B (académicas) / Varios / SM / 2023

9788498562262

Castelá

Francés

Adomania Livre de L´éléve 4º/ Varios / 2023

9788419102157

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

Now You! 4 Workbook Pack / Varios / Richmond / 2020

9788466826334

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Adomania cahier d´activités 4º/ Varios / 2019

9788491825050

Francesa