Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022 / 2023

Código do centro: 36006973

Denominación do centro: CPR. “Hermanos Quiroga”

Enderezo: C/ Antonio Palacios S/N

Concello: O Porriño

Provincia: Pontevedra

Correo Electrónico: cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.es

Teléfono: 986330689

Fax: 986330689

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Grafomotricidad

Grafomotricidad 1(iniciación)/ Más que trazos – Anaya

Grafomotricidad 2 (iniciación)/ Más que trazos – Anaya

9788491890430

9788491890447

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and friends 1 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829250

Inglesa

Linguaxes

Comunicación e Representación.

Matematiticas activas 3 anos / Varios / SM

9788498546484

Galego

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 1 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 2 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

 

9788426371461

9788426371454

Castelá

Lingua estranxeira – Inglés

Amanda and Friends 2 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829274

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matematiticas activas 4 anos / Varios / SM

9788498546491

Galega

Grafomotricidad

Grafomotricidad 2 – Edelvives

9788488681980

Galega

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 3 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 4 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 5 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

9788426371478

9788426371485

9788426371492

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and Friends 3 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829700

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matematiticas activas 5 anos/ Varios / SM

9788498546507

Galega

Grafomotricidad

Grafomotricidad 3 – Edelvives

9788488681997

Galega

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1 / Anaya / 2022

9788469895122

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 1 / Anaya / 2022

9788469896501

Galega

Lingua Castelá

Lengua 1 + Leo bien / Anaya/ 2022

9788414317266

Castelá

Lingua Galega

Lingua 1 – O libro feliz 1 / Anaya / 2022

9788469881064

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR 1! Student’s pack / Richmond

9788466836531

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 1 / Anaya / 2022

9788469893517

Castelá

Música

Música 1- REVOA / SM / 2022

9788498548693

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR 1! / Activity pack / Richmond

9788466836616

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 1. Pupil Book

9788414313152

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 2º / Anaya / 2022

9788469895160

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 2º / Anaya / 2022

9788414317259

Galega

Lingua Castelá

Lengua 2 –  Leo y comprendo / Anaya/ 2022

9788414317280

Castelá

Lingua Galega

Lingua 2º  / O libro feroz / Anaya / 2022

9788469881088

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR 2! Student´s pack / Richmond

9788466836548

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 2º / Anaya / 2022

9788469893739

Castelá

Música

Música 2º Melodía 2/ GALINOVA

9788497372381

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR 2! Activity Book pack / Richmond

9788466836623

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 2. Pupil Book / Anaya

9788414313190

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 3° / Edelvives/ 2022

9788490464205

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 3° / Edelvives / 2022

9788490465233

Galega

Lingua Castelá

Lengua 3 –  OPERACIÓN MUNDO / Anaya/ 2022

9788469899151

Castelá

Lingua Galega

Lingua 3 – PROXECTO TECELINGUA / XERAIS/ 2022

 

9788411100205

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR! 3 Student’s Book / Richmond / Santillana

9788466836555

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 3- REVUELA / SM / 2022

9788419098153

Castelá

Música

Música 3 REVOA / SM / 2022

9788498548747

Galega

Plástica

Arts and Crafts 3 / Anaya / 2022

9788414313237

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR! 3 Activity / Richmond / Santillana

9788466836630

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

C. Naturais SPX / Edelvives

9788490460931

Galega

Ciencias Sociais

C. Sociais SPX / Edelvives

9788490460955

Galega

Lingua Castelá

Lingua 4º · SPX  / Edelvives

9788426396136

Castelá

Lingua Galega

Lingua 4º Trimestres SPX / Edelvives

9788490460917

Galega

Matemáticas

Matemáticas 4º Trimestres SPX / Edelvives

9788426396181

Castelá

Música

Música 4º Melodía 4  / Galinova

9788497372398

Galega

Plástica

Plástica 4º Arts and Crafts 4 + Portfolio / Anaya

97884698557847

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

Go Activity Book pack / Richmond/ Santillana

9788466826785

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 5 – FANFEST / Edelvives/ 2022

9788490464229

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 5 / FANFEST / Edelvives / 2022

9788490465240

Galega

Lingua Castelá

Lengua 5  – OPERACIÓN MUNDO / Anaya / 2022

9788414301920

Castelá

Lingua Galega

Lingua 5 – PROXECTO TECELINGUA / Anaya / 2022

9788411100243

Galega

Lingua Extranxeira

GO FAR! 5 Student’s Book / Richmond / Santillana

9788466836579

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 5 –  REVUELA / SM /2022

9788419098160

Castelá

Música

Música 5 / REVOA / SM / 2022

9788498548686

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO FAR! 5 Activity / Richmond / Santillana

9788466836654

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts / Anaya

9788414313275

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

C. Naturais SPX / Edelvives

9788490460993

Galega

Ciencias Sociais

C. Sociais SPX / Edelvives

9788490461013

Galega

Lingua Castelá

Lengua castellana  y Literatura  SPX / Edelvives

978842639643-3

Castelá

Lingua Galega

Lingua Galega e Literatura SPX / Edelvives

9788490460979

Galega

Matemáticas

Matemáticas 6 SPX / Arribas Alonso, Carlos /Edelvives / 2015

9788426396488

Castelá

Música

Música 6 / Melodía 6 / Galinova

9788497372404

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

Go Activity Book pack / Richmond / Santillana

9788466831376

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts – Anaya

9788469857908

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía / REVOA / Varios / SM

9788498548976

Galega

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives

9788468273266

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2022

9788421874134

Castelá

Lingua e literatura Galega

Lingua Galega e literatura / Varios / Anaya / 2022

9788414305126

Galega

Lingua Extranxeira

NOW YOU! 1 STUDENT’S PACK / Richmond / 2020

9788466830942

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas REVUELA / Varios / SM / 2022

9788413928494

Castelá

Francés

ADOMANIA LIVRE DE L´ÉLÉVE / Varios / SM / 2019

9788491824367

Francesa

Relixión

EDEN  / SM / 2022

9788411201131

Castelá

Caderno Lingua Estranxeira

NOW YOU! 1 WORKBOOK PACK / Richmond / 2020

9788466825658

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

ADOMANIA Cahier d´activités / Varios / SM / 2019

9788491824992

Francesa

Ed.Plástica, Visual e Audio visual

Ed. Plástica, Visual e Audiovisual / REVUELA / SM

9788413928524

Galega

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Física e Química

Física y Química  / Varios / SM / 2016

9788467586817

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives / 2016

9788468236322

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua  Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2016

9788421860946

Castelá

Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura / Varios / Anaya / 2016

9788469810484

Galega

Lingua Extranxeira

On Course  A2 / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478195

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas- Savia / Varios / SM / 2016

9788467586787

Castelá

Francés

Promenade -Livre de l´élève  A1-A2  / Varios / SM / 2016

9788467578003

Francesa

Relixión

Agora/ Varios / SM / 2016

9788467587296

Castelá

Caderno Lingua Estranxeira

On Course  A2 workbook / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478348

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade – Cahier d´activités / Varios / SM / 2016

9788467578027

Francesa

Música

Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371902

Galega

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía / REVOA / SM

9788498548945

Galega

Física e Química

Física y Química / REVUELA / Varios / SM / 2022

9788411207584

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives

9788468285078

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L. Castellana y Literatura. 3 / Varios / Casals

9788421874165

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. / Varios / Anaya / 2022

9788414305164

Galega

Lingua Extranxeira

NOW YOU! 3 STUDENT’S PACK / Richmond / 2020

9788466826648

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas / REVUELA / Varios / SM / 2022

9788413928500

Castelá

Música

Música 3º  – Segundo ciclo ESO/ Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371551

Galega

Francés

ADOMANIA LIVRE DE L´ÉLÉVE / Varios / SM / 2019

9788491824381

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

NOW YOU! 3 WORKBOOK PACK / Richmond / 2020

9788466828550

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

ADOMANIA Cahier d´activités / Varios / SM / 2019

9788491825036

Francesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía / Varios / SM / 2016

9788498546118

Galega

Física e Química

Física y Química / Varios / SM / 2016

9788467586985

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives / 2016

9788468236346

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L.Castelá y Literat. 4º / Varios / Casals / 2016

9788421860953

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. 4º / Varios / Anaya / 2016

9788469812518

Galega

Lingua Extranxeira

On Course  B1 / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478355

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas Académicas SA / Varios / SM / 2016

9788467586930

Castelá

Francés

Promenade -Livre de l´élève  A2-B1 / Varios / SM / 2016

9788467578034

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

On Course  B1 workbook / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478362

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade – Cahier d´activités / Varios / SM / 2016

9788467578041

Francesa