Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2021 / 2022

Código do centro: 36006973

Denominación do centro: CPR. “Hermanos Quiroga”

Enderezo: C/ Antonio Palacios S/N

Concello: O Porriño

Provincia: Pontevedra

Correo Electrónico: cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.es

Teléfono: 986330689

Fax: 986330689

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Grafomotricidad

Grafomotricidad 1(iniciación)/ Más que trazos – Anaya

Grafomotricidad 2 (iniciación)/ Más que trazos – Anaya

9788491890430

9788491890447

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and friends 1 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829250

Inglesa

Linguaxes

Comunicación e Representación.

Matematiticas activas 3 anos / Varios / SM

978849854648

Galego

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 1 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 2 –Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

 

9788426371461

9788426371454

Castelá

Lingua estranxeira – Inglés

Amanda and Friends 2 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829274

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matematiticas activas 4 anos / Varios / SM

9788498546491

Galega

Grafomotricidad

Grafomotricidad 2 – Edelvives

9788488681980

Galega

Proxecto

Mujeres investigadoras – Edelvives

9788414032275

Castelá

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Letrilandia Nº 3 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 4 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

Letrilandia Nº 5 – Cuadrícula / Aurora Usero A. / Edelvives / 2004

9788426371478

9788426371485

9788426371492

Castelá

Lingua Extranxeira – Inglés

Amanda and Friends 3 / Richmond / Santillana / 2017

9788466829700

Inglesa

Linguaxes Comunicación e
Representación.

Matematiticas activas 5 anos/ Varios / SM

9788498546507

Galega

Grafomotricidad

Grafomotricidad 3 – Edelvives

9788488681997

Galega

Proxecto

El Huerto – Edelvives

9788414006696

Castelá

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469839065

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 1 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469839621

Galega

Lingua Castelá

Lengua 1 –  PIEZA A PIEZA / Anaya/ 2020

9788469875315

Castelá

Lingua Galega

Lingua 1 – PEZA A PEZA / caderno Anaya / 2018

9788469837726

Galega

Lingua Extranxeira

Go! – Brenda Dunne, Robin Newton / Student´s pack / Richmond

9788466829205

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 1- PIEZA A PIEZA/ Anaya / 2018

9788469838013

Castelá

Música

Música 1- PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469840009

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

Go! / Activity pack / Richmond

9788466829601

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 1 + portfolio / Anaya

9788469844953

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 2 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469839102

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 2 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469839669

Galega

Lingua Castelá

Lengua 2 –  PIEZA A PIEZA / Anaya/ 2020

9788469875353

Castelá

Lingua Galega

Lingua 2º PEZA A PEZA / caderno Anaya / 2018

9788469837788

Galega

Lingua Extranxeira

GO! / / Student´s Book pack /Richmond/ Santillana

9788466826242

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 2- PIEZA A PIEZA/ Anaya / 2018

9788469838075

Castelá

Música

Música 2 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469840030

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

Go! / Activity Book pack / Richmond / Santillana

9788466825948

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts 2 + Portfolio / Anaya

9788469844984

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 3 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469867051

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 3 – A LENDA DO LEGADO / Edelvives / 2020

9788490463130

Galega

Lingua Castelá

Lengua 3 –  PIEZA A PIEZA / Anaya/ 2020

9788469841648

Castelá

Lingua Galega

Lingua 3 – PEZA A PEZA / Anaya / 2020

Lingua 3 – PEZA A PEZA / Anaya / 2020

 

9788469841648

9788469866931

Galega

Lingua Extranxeira

GO! / / Student´s Book pack /Richmond/ Santillana

9788466825405

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 3- MÁS SAVIA/ SM / 2018

9788491077138

Castelá

Música

Música 3 – PEZA A PEZA / Anaya / 2018

9788469867334

Galega

Plástica

Arts and Crafts 3 + Portfolio / Anaya / 2018

9788469845011

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

Go! / Activity Book pack / Richmond / Santillana

97884668227317

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

C. Naturais SPX / Edelvives

9788490460931

Galega

Ciencias Sociais

C. Sociais SPX / Edelvives

9788490460955

Galega

Lingua Castelá

Lingua 4º · SPX  / Edelvives

9788426396136

Castelá

Lingua Galega

Lingua 4º Trimestres SPX / Edelvives

9788490460917

Galega

Matemáticas

Matemáticas 4º Trimestres SPX / Edelvives

9788426396181

Castelá

Música

Música 4º  Xograr  S. XXI / Galinova

9788497371865

Galega

Plástica

Plástica 4º Arts and Crafts 4 + Portfolio / Anaya

97884698557847

Inglesa

Caderno Lingua Estranxeira

Go Activity Book pack / Richmond/ Santillana

9788466826785

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 5 – PEZA A PEZA / Anaya / 2020

9788469867105

Galega

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais. A LENDA DO LEGADO 5.º / Edelvives

9788490463154

Galega

Lingua Castelá

Lengua 5  – PIEZA A PIEZA / Anaya / 2020

9788469843116

Castelá

Lingua Galega

Lingua 5 – PEZA A PEZA/ Anaya / 2020

9788469866993

Galega

Lingua Extranxeira

GO! Student Book pack / Richmond / Santillana

9788466828871

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas 5 –  MÁS SAVIA /SM /2018

9788491077664

Castelá

Música

Música 5 / PEZA A PEZA/ Anaya / 2018

9788469867372

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

GO!  Activity Book pack / Richmond / Santillana

9788466831369

Inglesa

Plástica

Arts  and Crafts + Portfolio / Anaya

9788469845042

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciencias da Natureza

C. Naturais SPX / Edelvives

9788490460993

Galega

Ciencias Sociais

C. Sociais SPX / Edelvives

9788490461013

Galega

Lingua Castelá

Lengua castellana  y Literatura  SPX / Edelvives

978842639643-3

Castelá

Lingua Galega

Lingua Galega e Literatura SPX / Edelvives

9788490460979

Galega

Matemáticas

Matemáticas 6 SPX / Arribas Alonso, Carlos /Edelvives / 2015

9788426396488

Castelá

Música

Música 6 / Xograr-Século XXI/ Varios / Galinova / 2013

9788497372121

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

Go Activity Book pack / Richmond / Santillana

9788466831376

Inglesa

Plástica

Arts and Crafts – Anaya

9788469857908

Inglesa

LIBROS DE TEXTO

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía Savia 15 / Varios / SM  

9788498545227

Galega

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives

9788468231211

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2015

9788421854877

Castelá

Lingua e literatura Galega

Lingua Galega e literatura / Varios / Anaya

9788467851793

Galega

Lingua Extranxeira

On Course A1+ / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478058

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas Savia 15 / Varios / SM

9788467575941

Castelá

Francés

Promenade 1 / Varios / SM / 2015

9788467562644

Francesa

Relixión

Agora Savia  / SM

9788467582369

Castelá

Caderno Lingua Estranxeira

On Course Workbook  A1+ / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478065

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade– 1 – Cahier d´activités / Varios / SM / 2015

9788467578058

Francesa

Ed.Plástica, Visual e Audio visual

Ed. Plástica, Visual e Audiovisual / Celme / 2015

9788498545234

Galega

LIBROS DE TEXTO

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Física e Química

Física y Química  / Varios / SM / 2016

9788467586817

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens Vives / 2016

9788468236322

Galega

Lingua Castelá e Literatura

Lengua  Castellana y Literatura / Varios / Casals / 2016

9788421860946

Castelá

Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura / Varios / Anaya / 2016

9788469810484

Galega

Lingua Extranxeira

On Course  A2 / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478195

Inglesa

Matemáticas

Matemáticas- Savia / Varios / SM / 2016

9788467586787

Castelá

Francés

Promenade -Livre de l´élève  A1-A2  / Varios / SM / 2016

9788467578003

Francesa

Relixión

Agora/ Varios / SM / 2016

9788467587296

Castelá

Caderno Lingua Estranxeira

On Course  A2 workbook / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478348

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade – Cahier d´activités / Varios / SM / 2016

9788467578027

Francesa

Música

Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371902

Galega

LIBROS DE TEXTO

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía  Savia 15 / SM / 2015

9788498545180

Galega

Física e Química

Física y Química / Varios / SM / 2015

9788467576375

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives / 2015

9788468231235

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L. Castellana y Literatura. 3 / Varios / Casals / 2015

9788421854884

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. / Varios / Anaya / 2015

9788467853322

Galega

Lingua Extranxeira

On Course  A2+ / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478232

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Ensinanzas  Académicas  Savia 15/ Varios / SM / 2015

9788467576221

Castelá

Música

Música 3º  – Segundo ciclo ESO/ Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371551

Galega

Francés

Promenade 3 / Varios / SM / 2015

9788467577990

Francesa

Música

Música 3º  – Segundo ciclo ESO/ Proxecto Século XXI / Varios / Galinova / 2011

9788497371551

Galega

Caderno Lingua Estranxeira

On Course  A2 + Workbook  / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478201

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade 3 Cahier d’activités / Varios / SM / 2015

9788467578010

Francesa

LIBROS DE TEXTO

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Bioloxía-Xeoloxía

Bioloxía-Xeoloxía / Varios / SM / 2016

9788498546118

Galega

Física e Química

Física y Química / Varios / SM / 2016

9788467586985

Castelá

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia / Varios / Vicens vives / 2016

9788468236346

Galega

Lingua Castelá e Literatura

L.Castelá y Literat. 4º / Varios / Casals / 2016

9788421860953

Castelá

Lingua Galega e Literatura

L.Galega e Literat. 4º / Varios / Anaya / 2016

9788469812518

Galega

Lingua Extranxeira

On Course  B1 / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478355

Inglesa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas Académicas SA / Varios / SM / 2016

9788467586930

Castelá

Francés

Promenade -Livre de l´élève  A2-B1 / Varios / SM / 2016

9788467578034

Francesa

Caderno Lingua Estranxeira

On Course  B1 workbook / Univ. de Dayton / SM / 2012

9788415478362

Inglesa

Caderno Lingua Francesa

Promenade – Cahier d´activités / Varios / SM / 2016

9788467578041

Francesa