Orientación

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN O Departamento de Orientación do noso centro está integrado por un equipo multidisciplinar: INFANTIL E PRIMARIA Especialista de PT Pedagoxía terapéutica Especialista de AL Audición e Linguaxe Mestres de apoio ESO Orientador Mestres de apoio As funcións de apoio aos alumnos con necesidades educativas especiais asumímolas, en cada etapa, un mesmo grupo de profesionais […]

Normas xerais

PUNTUALIDADE AUSENCIAS MATERIAL HÁBITOS CORRECCIÓN NOTIFICACIÓNS SANCIÓNS O obxectivo destas normas é fundamentalmente crear un ambiente educativo axeitado, condición indispensable para acadar unha educación integral. Normas Xerais PUNTUALIDADE A puntual asistencia favorece o rendemento escolar do alumnado. En consecuencia, é requisito indispensábel a xustificación de calquera atraso ou saída do centro dentro do horario escolar, […]

Información xeral

Información Xeral Fai clic en cada cadro para ver á resposta a túa dúbida Cales son os Niveis de ensino? No CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga impártense as seguintes ensinanzas: Educación Infantil Educación Primaria Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) Cal é o horario? Xornada única, de luns a venres, de 9:00 a 14:30 horas. Os martes de […]