Fundador

Don Fundador do Colexio Hermanos Quiroga 01 A orixe de todo Don Eladio Quiroga Rodríguez naceu en Santo Estevo de Baralla, provincia de Lugo. O noso fundador chegou ao Porriño polo seu tío, José María Quiroga, que foi párroco deste municipio. Nun primeiro momento, vai ao Seminario maior de Tui para cursar os seus estudos […]

Historia

1973 – 1974 As raíces O Colexio Hermanos Quiroga empeza a súa andaina na nova dirección de Antonio Palacios no mes de Nadal do ano 1973. En xaneiro de 1974, á volta das vacacións, toda a comunidade educativa pasa a ocupar o edificio actual. Comeza así esta aventura para os irmáns, que cheos de ilusión […]

Linguas

SOMOS PLURILINGÜES 2007/2008 Xa no curso 2007/2008 presentamos o  proxecto do Programa de Anticipación da Primeira Lingua Estranxeira, INGLÉS, no segundo ciclo de Educación Infantil. Dende entón vense desenvolvendo o citado programa de xeito que, na actualidade, os tres cursos  desta etapa teñen dúas sesións semanais de Lingua Estranxeira. Na ESO e Educación Primaria somos […]