A partir do vindeiro curso 2021/2022 temos autorizada a xornada lectiva en sesión única de mañá.