A partir do vindeiro curso 2021/2022 temos autorizada a xornada lectiva en sesión única de mañá.

 

Atópanos na rúa Antonio Palacios
Teléfono 986 33 06 89