Tal e como figura no calendario escolar as clases darán comezo o 8 de setembro de 2022 para todas as etapas educativas